Firemné údaje

Travellino s.r.o.
Suché Miesto 54
900 25 Chorvátsky Grob, Slovak Republic
IČO: 45 520 852
IČ DPH: SK2023027853
DIČ: 2023027853
Bankové spojenie:
2927907328/1100

Katarína Leitnerová

e-mail: katarina.leitnerova@travellino.eu
tel.: +421 (0) 904 628 778

Marieta Horáčková

e-mail: marieta.horackova@travellino.eu
tel.: +421 (0) 905 404 877

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Celé znenie nájdete na tomto odkaze.